سختی گیر

 

سختی گیر :

یکی از عوامل اصلی تشکیل رسوب در داخل دیگها ، مبدلهای حرارتی ، مخازن و سایر تجهیزات بالا بودن سختی آب می باشد . اصلی ترین عامل رسوبات ، یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب هستند که عمدتا بصورت بی کربنات ها به شکل رسوبات سفید نمایان می گردند . از این رو قبل از تزریق آب به سیستم بایستی از دستگاه سختی گیر استفاده شود . متداول ترین روش جهت حذف سختی آب ، استفاده از دستگاههای سختی گیر رزینی می باشد .

در بسیاری از تجهیزات و کاربردهای صنعتی نیاز به آب سختی گیری شده می باشد که یکی از راههای نیل به این هدف استفاده از دستگاه سختی گیر است . در این دستگاهها عمل جدا نمودن املاح کلسیم و منیزیم ( که سختی کل نام دارد ) توسط رزین خاصی انجام می گیرد که پس از گذشت زمان لازم و از پیش محاسبه شده عملیات احیا و شستشو انجام و عمل سختی گیری مجددا آغاز می شود .

در شرکت  ایران بویلر به صورت متعارف این دستگاهها از ظرفیت حداقل ۳۰۰۰۰ کیلوگرین تا ۱۰۰۰۰۰۰ کیلوگرین در دو نوع تکی و دوبلکس ساخته می شوند . این دستگاهها در بخش های متعددی از صنعت به ویژه همراه با دستگاههایی چون دیگ بخار کاربرد دارند .