دی اریتور

دی اریتور . موقت

دی اریتور :

به منظور کاهش اثر خورندگی گازهای محلول در آب مورد استفاده در دیگ های بخار از این دستگاه استفاده می شود . این دستگاه باید آب ورودی را تا حد ممکن گرم نماید تا میزان حلالیت گازهای همراه آب که اکسیژن و دی اکسید کربن عمده ترین آن ها بوده و خارج کردن آنها هدف اصلی می باشد کاهش یابد . اکسیژن اصلی ترین علت خوردگی در مخازن ، لوله ها ، پمپ ها و دیگ ها بوده و چنانچه دی اکسید کربن نیز در آب موجود باشد ، آب دارای PH پایین بوده ، تمایل به اسیدی شدن داشته و میزان خورندگی بالا خواهد رفت . حتی اگر میزان خورده شدن فلز زیاد نباشد ، این امر موجب نفوذ در عمق فلز و متخلخل شدن آن خواهد گردید . اولین قذم در بهسازی آب تغذیه دیگ ، خارج نمودن اکسیژن با گرم کردن آن می باشد . دیریتورهای ساخت این شرکت از نوع مخزن و برجک بوده و با ورود آب کندانس با درجه حرارت ۵۰ تا ۲۰۰ درجه فارنهایت و از ظرفیت ۱۵۰۰ تا ۱۳۵۰۰۰ پوند در ساعت ساخته می شوند که بزرگترین مدل دارای مخزن با ظرفیت ۱۵۰۰ گالن و برجکی به قطر ۴۲ اینچ می باشد .