فیلتر کربن اکتیو

فیلتر شنی . موقت

فیلتر کربن اکتیو:

فیلتر کربن اکتیو جهت حذف طعم نا مطبوع ، بو و رنگ آب استفاده می شود . کربن فعال به دلیل خاصیت جذب بالا باعث حذف عوامل فوق از آب می گردد. کارایی و بازده کربن اکتیو بستگی به نوع ، مقدار PH و دمای آب داشته و قادر است برخی ترکیبات آلی و کلر موجود در آب را حذف نماید . زمان احیا فیلتر کربن اکتیو از ۱ الی ۶ ماه بوده و به همین منظور باید پس از شستشوی معکوس فیلتر ، دانه های کربن حدود ۳۰ دقیقه با بخار کم فشار شستشو گردند.

در صورتی که از فیلتر برای مدتی استفاده نشده باشد برای از بین بردن باکتری و عوامل بیولوژیکی ، باید فیلتر با آب کلر دار شسته شود .